Zanim przejdę do pytań o podsumowanie roku obowiązywania nowych przepisów o zamówieniach publicznych, chciałbym spytać o konkurs na prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Od września izba go nie ma.
Konkurs trwa, właśnie rozpoczęły się prace komisji kwalifikacyjnej. W tej chwili mogę jedynie powiedzieć, że zgłosiły się do niego cztery osoby.