Z opisu wynika, że firma ubezpieczeniowa wypłaciła odszkodowanie sąsiadowi przedsiębiorcy, którego lokal uległ uszkodzeniu wskutek zalania podczas remontu. Zapewne więc sąsiad skorzystał ze swojej polisy na ubezpieczenie lokalu. Ale czy ubezpieczyciel ma teraz prawo żądać zwrotu wypłaconego odszkodowania?
Trzy przesłanki