Na bazie sprawy dotyczącej praktyk monopolisty włoskiego rynku energetycznego oraz podległych mu spółek rzecznik generalny dostrzegł okazję do dokonania szerszej interpretacji art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) ustanawiającego zakaz nadużywania pozycji rynkowej. W szczególności w odniesieniu do sytuacji, w której dochodzi do zliberalizowania przepisów, w wyniku czego na rynku zdominowanym wcześniej przez niewielką liczbę podmiotów mają pojawić się konkurencyjne firmy.
Rzecznik generalny wyjaśnił, że art. 102 TFUE zabrania praktyk powodujących efekt wykluczenia konkurencji oraz ograniczenia oferty dla konsumentów. Nie każdy przypadek skutecznego wykluczenia konkurencji z rynku może być jednak klasyfikowany jako nadużycie pozycji dominującej. Wszak z definicji tzw. konkurencja między świadczeniami może doprowadzić do zniknięcia z rynku lub do odsunięcia na dalszy plan konkurentów mniej skutecznych, i tym samym zmniejszenia się możliwości wyboru ofert przez konsumentów.