Stworzenie systemu, w którym surowce wtórne mogą konkurować z pierwotnymi, to jeden z celów Europejskiego Zielonego Ładu.
Tymczasem, jak mówi Piotr Woźniakowski, country manager w Cyrkl - cyfrowej platformie odpadowej, obowiązujące przepisy dotyczące odpadów i recyklingu stanowią hamulec dla wdrażania w życie rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). - Trzeba wprowadzić dużą liczbę zmian legislacyjnych, które umożliwią ponowne wykorzystanie surowców, ustandaryzują rynek surowców wtórnych oraz określą, jakie materiały są zdatne do ponownego użytku i nie muszą być zaliczane jako odpady - przekonuje.