Sprawa dotyczyła zgłoszonego w 2017 r. przez Optimum Mark sp. z o.o. (poprzednika prawnego Jeronimo Martins Polska) znaku towarowego słownego „Riviva”. Oznaczenie miało być zarejestrowane w klasie 32, odnoszącej się do: soków, syropów, niegazowanych lub gazowanych napojów bezalkoholowych i wód mineralnych.
Sprzeciw wobec tej rejestracji zgłosiła szwajcarska spółka Rivella International AG, zajmująca się produkcją napojów i posiadająca prawa do znaku towarowego słownego „RIVELLA” (też zarejestrowanego w klasie 32). Zdaniem szwajcarskiej spółki znak „Riviva” mógłby wprowadzać konsumentów w błąd.