Uregulowanie w prawie wolontariatu pracowniczego, zaktualizowanie przepisów dotyczących darowizn czy wprowadzenie do postępowań przetargowych kryterium zaangażowania w działalność prospołeczną - to niektóre postulaty dotyczące usunięcia barier utrudniających prospołeczną działalność firm.
Rekomendacje te wynikają z raportu z konsultacji przeprowadzonych w połowie roku przez Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe, UN Global Compact Network Poland, Kantar Polska oraz kancelarię Dentons. Uczestniczyli w nim przedstawiciele biznesu i organizacji pozarządowych.