Przepisy o zamówieniach publicznych zabraniają wprowadzania kryteriów oceny ofert odnoszących się do właściwości wykonawcy. Nie można więc premiować firm, które są większe, osiągają wyższe obroty czy mają większe doświadczenie na rynku. Ustalenie jednak tego, co odnosi się do właściwości wykonawcy, a co nie, czasem nastręcza trudności. Problem ten pojawił się również w przetargu na przeglądy okresowe, kontrolę bezpieczeństwa, konserwację oraz ewentualne naprawy urządzeń medycznych w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Chodziło m.in. o tomografy czy rezonanse, a więc sprzęt wyjątkowo czuły i skomplikowany. I właśnie z tego względu zamawiający z jednej strony postawił warunki dotyczące posiadania przez pracowników certyfikatów potwierdzających nabycie kwalifikacji wydanych przez producentów urządzeń, a z drugiej postanowił przyznawać dodatkowe punkty serwisom autoryzowanym przez producentów. Zarówno wspomniany warunek, jak i kryterium oceny ofert zostały zaskarżone przez firmę specjalizującą się w konserwacji i naprawie urządzeń medycznych, która działa niezależnie od producentów tego sprzętu. Jej zdaniem ograniczają one konkurencję i stanowią niczym nieuzasadnione bariery.
Właściwości wykonawcy