Panie ministrze, czego możemy się spodziewać, jeżeli chodzi o system rozliczeń prosumentów? W Sejmie od lipca jest poselski projekt ustawy w tej sprawie, wcześniej również MKiŚ przedstawiło inną propozycję nowelizacji przepisów, zakładającą wprowadzenie tzw. systemu sprzedażowego.

Możemy spodziewać się dobrych rozwiązań dla prosumentów. Nadal będę mogli się rozwijać, w dalszym ciągu będziemy obserwować wzrost liczby instalacji w Polsce. Osobiście bardzo mi na tym zależy jako pełnomocnikowi rządu ds. OZE. Kluczowe jest jednak to, że prosumenci, którzy obecnie są w systemie opustów, będą mieć gwarancję rozliczeń w tym systemie przez 15 lat od momentu wprowadzenia do sieci pierwszej kilowatogodziny. Trzeba zauważyć, że system opustów jest najkorzystniejszym dla prosumentów w całej UE, jeśli nie na świecie.