W piśmie przesłanym do szefa KNF podkreśla, że przyjęcie reguł stanowiska mogłoby wiązać się z koniecznością stworzenia nowych miejsc pracy, poniesieniem wydatków związanych z nową organizacją komunikacji w mediach społecznościowych oraz znacznie większym zaangażowaniem w nią zespołów ds. compliance.
Na łamach DGP opisywaliśmy krytykowany projekt („UKNF chce uziemić rakiety w mediach społecznościowych”, DGP z 1 września 2021 r.). Doktor Michał Mostowik, adwokat i starszy prawnik w kancelarii DLK Legal, wskazywał wówczas, że dokument pokazuje oczekiwania organu nadzorczego co do działalności podmiotów nadzorowanych w mediach społecznościowych. I może być odczytywany jako zbiór wskazówek dotyczących tego, w jaki sposób urzędnicy będą oceniać działalność podmiotów na tym polu.