Pod koniec stycznia 2017 r. hiszpańska firma Sfera Joven zgłosiła sprzeciw wobec rejestracji. Argumentowała, że zgłoszony przez Polaków znak towarowy koliduje z zarejestrowanymi przez nią wcześniej oznaczeniami. Chodziło o „Sfera KIDS” oraz „Sfera”.
W toku postępowania przed EUIPO ustalono, że hiszpański podmiot nie udowodnił jednak praktycznego używania znaku „Sfera KIDS”. Produkty oznaczone znakiem „Sfera” uznano zaś za wystarczająco odróżniające się od produktów oznaczonych jako „SFORA WEAR”.
Hiszpański przedsiębiorca wniósł skargę do Sądu Unii Europejskiej. Podnosił, że EUIPO nie dało mu możliwości udowodnienia faktycznego użycia znaku „Sfera KIDS”, bo żądał twardych dowodów np. faktur za wykonanie i sprzedaż produktów z tym oznaczeniem. Nie dopuścił zaś katalogów reklamowych zawierających wizerunki dzieci ubranych w stroje ze wspomnianym oznaczeniem. Sąd wskazał, że dostarczone katalogi i wydruki ze strony internetowej producenta nie zawierały potwierdzenia, żeby te materiały były faktycznie upubliczniane wśród konsumentów. I dlatego EUIPO słusznie zażądał twardych dowodów w postaci np. faktur.
Sąd UE stwierdził też, że znak polskiego przedsiębiorcy nie koliduje z oznaczeniem „Sfera”. Konsumenci nie powinni być bowiem wprowadzeni w błąd przez użycie podobnie brzmiących znaków towarowych. Bo nawet jeśli producenci będą sprzedawać artykuły wytworzone z podobnego materiału, to ich przeznaczenie jest w praktyce zupełnie inne. Pierwszy bowiem nastawiony jest na dostarczanie produktów do transportu i kolekcjonowania dóbr, drugi zaś przygotowuje artykuły do dekoracji domu. Z tego też powodu produkty nawet w jednym sklepie byłyby sprzedawane w zupełnie innych sekcjach.
Sąd odrzucił skargę Sfera Joven i obciążył przedsiębiorcę kosztami postępowania.

orzecznictwo

Wyrok Sądu UE z 8 września 2021 r. w sprawie T-493/20. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia