Stwierdził tak opolski wojewódzki inspektor farmaceutyczny w swojej interpretacji z 4 sierpnia br. (sygn. akt OWIF.850.34.2021). Dotyczy ona przedsiębiorcy, któremu – jak donosi branżowy portal mgr.farm – WIF cofnął zezwolenia na prowadzenie wszystkich aptek w województwie. Decyzja nie jest ostateczna, a przedsiębiorca się od niej odwołał.
Podmiot prowadził działalność w formie spółki akcyjnej, mającej apteki m.in. w województwie opolskim. Uzyskał on zezwolenia na prowadzenie placówek jeszcze przed nowelizacją prawa farmaceutycznego z 7 kwietnia 2017 r. (zwaną potocznie „apteką dla aptekarza”, Dz.U. z 2017 r. poz. 1015). Pierwotnie akcjonariuszami spółki były osoby fizyczne. Wskutek umowy sprzedaży w 2019 r., dokonanej po uzyskaniu zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, akcje nabyła spółka z o.o., stając się jedynym akcjonariuszem podmiotu.