Artykuły na temat: "akcjonariusz"

22 maja 2018 r.

Najwięksi coraz lepiej widoczni: Spółki muszą mieć skuteczne środki do identyfikacji swoich akcjonariuszy