Odpowiedzialne za projekt Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii chce praktycznie od nowa napisać prawo własności przemysłowej. Obowiązujące przepisy były bowiem nowelizowane już ponad 20-krotnie i przez to stały się nieczytelne dla uczestników systemu ochrony własności przemysłowej oraz podmiotów zainteresowanych uzyskaniem takiej ochrony. Co prowadzi do niewielkiej liczby dokonywanych zgłoszeń, zwłaszcza w porównaniu z innymi państwami członkowskimi.
Główny cel to wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych i przyspieszenie uciążliwych procedur. Przepytywani przez nas prawnicy chwalą podejście projektodawcy. Wskazują jednak, że część jego pomysłów może rodzić pewne kłopoty w praktyce.