Małgorzata Cur, adwokat, partner Elżanowski & Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p.
W ostatnim czasie spotkałam się z przypadkami nieuprawnionych działań w postaci przeprowadzenia, niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postępowania w przedmiocie zmiany danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Działania takie, co jasne, noszą znamiona czynu przestępczego. Schemat postępowania przyjmowany przez niektórych ze sprawców tych czynów niestety wynika z obowiązujących przepisów, które umożliwiają takie nadużycia. Dokonanie nieuprawnionych zmian jest w praktyce dosyć proste z uwagi na specyfikę przepisów dotyczących spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli tych będących najbardziej popularną formą prowadzenia działalności w formie spółki w Polsce. Założeniem ustawodawcy było bowiem unikanie nadmiernego formalizowania zasad funkcjonowania takich spółek i angażowania w poszczególne czynności notariuszy. Co do zasady jest to słuszne, przyspiesza bowiem procedury i obniża koszty działalności tychże podmiotów. Jednak odwrócenie skutków prawnych dokonanych bezprawnie zmian wymaga niejednokrotnie wieloletnich i kosztownych działań.