PP „Porty Lotnicze” zostaną przekształcone w spółkę akcyjną, w której jedynym akcjonariuszem będzie Skarb Państwa.

Dotychczas funkcjonowały jako przedsiębiorstwo państwowe. To najważniejsze rozwiązanie, które przewiduje projekt ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jak wskazano w uzasadnieniu, przekształcenie przedsiębiorstwa w spółkę prawa handlowego ma usprawnić jego funkcjonowanie, a obecna forma działalności „jest rozwiązaniem archaicznym i schyłkowym”. Spółka akcyjna ma być jednocześnie zachętą dla potencjalnych inwestorów i dawać gwarancję m.in. braku ewentualnych wpływów politycznych. Najważniejszym efektem wprowadzenia rozwiązań zawartych w projekcie ma być skoncentrowanie, w ramach jednego podmiotu, zarządzania krajową infrastrukturą lotniczą. Przekształcenie zostanie dokonane najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie.
Etap legislacyjny
Projekt w uzgodnieniach