Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę z projektem opracowanym na podstawie dotychczasowych przepisów oznacza, że dalszy przebieg procesu inwestycyjnego razem z postępowaniem w sprawie pozwolenia na budowę toczy się według starych regulacji. Przypomnijmy, że nowelizacja prawa budowlanego z 13 lutego 2020 r. (dalej: nowelizacja) obowiązuje od 19 września 2020 r. Wprowadziła ona nowy podział projektu budowlanego na trzy części: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny. Wymagania, jakie musi spełnić ten dokument, doprecyzowano w rozporządzeniu ministra rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Jednocześnie przepisy nowelizacji ustawowej przewidziały dwunastomiesięczny okres przejściowy. Dzięki temu przez pierwszy rok od wejścia nowych regulacji inwestor ma wybór, na podstawie których przepisów chce złożyć projekt. Może do wniosku o pozwolenie na budowę (do zgłoszenia) dołączyć projekt opracowany zgodnie z nowymi przepisami (wprowadzonymi przez nowelizację) albo dotychczasowymi (tj. obowiązującymi przed wejściem w życie nowelizacji).
Jakie będą skutki tego wyboru, przedstawił główny inspektor nadzoru budowlanego w „Wyjaśnieniu w sprawie stosowania przepisów dotychczasowych (przed nowelizacją z 19 września 2020 r.) w sprawie zmiany pozwolenia na budowę”, które zamieścił na swojej stronie internetowej (www.gunb.gov.pl). Wskazał on, że jeśli inwestor zdecyduje się na opracowanie projektu budowlanego zgodnego z dotychczasowymi przepisami, to do 19 września 2021 r. będzie zobowiązany dostarczyć cztery egzemplarze projektu budowlanego sporządzonego według dotychczasowych przepisów. Ponadto z art. 27 i 28 nowelizacji wynika, że późniejsza zmiana pozwolenia na budowę wydanego według przepisów dotychczasowych (nawet taka, która będzie miała miejsce po 19 września 2021 r.) będzie się odbywać również według starych przepisów.