23 lipca 2021 r. wchodzi w życie kolejna nowelizacja tzw. ustawy covidowej (dalej: ustawa nowelizująca), która zmienia m.in. dotychczasowe przepisy dotyczące funkcjonowania najemców w galeriach handlowych w okresach ustawowego zamknięcia lokali (tzw. lockdownów). Na ostatniej prostej zostały one zmodyfikowane przez Senat, co wzbudziło wiele kontrowersji i spotkało się ze sprzeciwem środowisk związanych z centrami handlowymi, w tym m.in. Polskiej Rady Centrów Handlowych (dalej: PRCH).
W niniejszym tekście omawiamy te przepisy nowelizacji, które dotyczą najemców wynajmujących lokale w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 mkw.