Polski Inkubator Rzemiosła to unikatowy program wspierania małych i średnich przedsiębiorstw; uwzględnia także problemy postpandemiczne – mówiła w środę w Poznaniu wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk. Rządowi zależy na odbudowie etosu rzemiosła - dodała.

Wiceszefowa resortu przedstawiła w Poznaniu możliwości wsparcia organizacji rzemieślniczych, w szczególności cechów oraz kształcenia dualnego w rzemiośle w ramach rządowego programu.

"Rok temu, kiedy powoływaliśmy wydział rzemiosła w resorcie rozwoju, teraz rozwoju pracy i technologii, obiecałam przedsiębiorcom, rzemieślnikom, że stworzę dla nich unikatowy program wspierania sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Kilka tygodni temu przyjęła go Rada Ministrów. Jest to strategia dla sektora MSP, uwzględniająca również nasze problemy postpandemiczne, związane z funkcjonowaniem chociażby w przestrzeni transformacji cyfrowej tych przedsiębiorstw” – powiedziała w środę Semeniuk.

Jak podkreśliła, udało się nie tylko przygotować program, ale i zabezpieczyć środki finansowe.

"Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców. Mówimy obecnie o ok. 300 tys. przedsiębiorców, którzy są zrzeszeni w Związku Rzemiosła Polskiego lub są poza tym związkiem, ale mówimy również o tych zawodach, które chcemy wchłonąć w ramach nowej ustawy o rzemiośle” - powiedziała.

Spotkanie w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu było kolejnym z cyklu spotkań, jakie wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk odbywa, prezentując założenia programu Polski Inkubator Rzemiosła.

"Moje wizyty mają na celu przede wszystkim przedstawienie informacji dotyczących naboru składania wniosków, regulaminu, ale również przekazania informacji o ustawie o rzemiośle - nasze ministerstwo tworzy nową ustawę, dostosowaną do czasów współczesnych i wybiegającą w przyszłość. Chcemy odbudować etos rzemiosła, jak również zachęcić rodziców i młodocianych pracowników do tego, aby młodzi posiadali fach w ręku i tworzyli nowe zawody przyszłości” - powiedziała.

Celem opracowanego w MRPiT programu Polski Inkubator Rzemiosła jest wzmocnienie organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w takich obszarach, jak przedsiębiorczość i kształcenie dualne. Program stanowi element przygotowanego w resorcie rozwoju, pracy i technologii Planu Dla Pracy i Rozwoju.

Resort podał, że w ramach otwartego konkursu, który zostanie ogłoszony w II połowie lipca przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, wszystkie organizacje rzemieślnicze będą mogły ubiegać się o dotacje do 20 tys. zł.

Środki te będą mogły trafić m.in. na doposażenie organizacji rzemieślniczych w sprzęt techniczny, organizację konkursów zawodowych dla młodzieży kształcącej się w zakładach rzemieślniczych, specjalistyczne szkolenia zawodowe dla wyróżniających się uczniów rzemiosła, doradztwo prawne oraz gospodarcze dla rzemieślników, szkolenia dla kadr zaangażowanych w realizację kształcenia dualnego w rzemiośle, czy szkolenia specjalistyczne dla członków cechów oraz pracowników administracyjnych z zakresu wsparcia działalności samorządu gospodarczego.

Obecnie funkcjonuje w Polsce ponad 4,1 mln przedsiębiorstw, w tym 99,9 proc. stanowią małe i średnie firmy, zatrudniające ok. 6,75 mln osób. W organizacjach rzemiosła zrzeszonych jest ok. 300 tys. przedsiębiorstw, wśród nich wiele firm rodzinnych. Kolejne 300 tys. z rzemiosła wywodzi swój rodowód.