Wiceszefowa resortu przedstawiła w Poznaniu możliwości wsparcia organizacji rzemieślniczych, w szczególności cechów oraz kształcenia dualnego w rzemiośle w ramach rządowego programu.

"Rok temu, kiedy powoływaliśmy wydział rzemiosła w resorcie rozwoju, teraz rozwoju pracy i technologii, obiecałam przedsiębiorcom, rzemieślnikom, że stworzę dla nich unikatowy program wspierania sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Kilka tygodni temu przyjęła go Rada Ministrów. Jest to strategia dla sektora MSP, uwzględniająca również nasze problemy postpandemiczne, związane z funkcjonowaniem chociażby w przestrzeni transformacji cyfrowej tych przedsiębiorstw” – powiedziała w środę Semeniuk.