Dla wielu przedsiębiorców rok 2020 z oczywistych powodów nie był łatwy. Jednym z podstawowych problemów, z którym musieli się zmierzyć, były zatory płatnicze o globalnym zasięgu. Sytuacja finansowa wielu firm się pogorszyła, co negatywnie wpłynęło na ich zdolności płatnicze i bieżącą działalność. Firmy, które nie poradziły sobie z pandemią, stanęły przed wizją upadłości bądź zakończenia działalności. Już 30 czerwca 2021 r. mija termin sporządzania rocznych sprawozdań finansowych za 2020 r. Wiele firm stanie niewątpliwie przed problemem wysokich strat w stosunku do posiadanych kapitałów.
Zgodnie z art. 233 par. 1 kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.), jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, wówczas zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników w celu podjęcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.