To, kto będzie sprawował nadzór nad REIT-ami, czyli funduszami inwestującymi w nieruchomości na wynajem, oraz ich forma prawna to bardzo istotne kwestie do rozstrzygnięcia w pracach nad ustawą w tej sprawie.
– Określenie formy prawnej podmiotów działających jako REIT jest kluczowe i od przesądzenia tej kwestii zależeć będą dalsze regulacje ustawy – zaznacza w odpowiedzi dla nas Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, które jest wiodące w pracach nad nowym prawem. Przyznaje, że wiele podmiotów i organizacji przedsiębiorców opowiada się za formą spółki publicznej, jednak decyzję w tej sprawie, a także w kwestii tego, jaka instytucja powinna sprawować nadzór nad REIT-ami, podejmie zespół powołany do opracowania projektu ustawy. W zespole znajdą się m.in. przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego czy Giełdy Papierów Wartościowych.