W miniony czwartek Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Oprócz wsparcia branży turystycznej (przedłużenie ważności voucherów do dwóch lat), reguluje ona też kwestię czynszów w galeriach handlowych, przyznając najemcom bonifikaty.
Nowelizacja wprowadza m.in. art. 15ze1, który uprawnia najemców do 80-proc. bonifikat za czas lockdownu i 50-proc. w trzy miesiące po jego zniesieniu. Zastępuje on dotychczasowy, kontrowersyjny art. 15ze, który w okresie lockdownu zwalnia najemców z czynszu w galeriach w zamian za przedłużenie umowy najmu. Zawiera też nowy krytykowany art. 7. Zgodnie z nim najemca, który na podstawie dotychczasowych przepisów złożył już wiążącą ofertę chęci przedłużenia umowy, ma 14 dni, by wycofać się z niej i skorzystać ze zmienionych regulacji.