W niedawnym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny, jak już informowaliśmy na łamach DGP, przesądził, że łączenie w jednym oświadczeniu zgody na marketing własny i innych podmiotów jest niezgodne z prawem.
„Na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych istnieje wymóg zapewnienia, aby decyzja w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu była podjęta swobodnie i miała charakter samodzielny, musi ona być przejawem wolnej i nieskrępowanej woli danej osoby, to znaczy nie może być wymuszona przez konieczność złożenia innych oświadczeń woli” – podkreślił NSA w uzasadnieniu orzeczenia z 20 kwietnia 2021 r. (sygn. akt III OSK 161/21).