W 2019 r. wojewódzki inspektor farmaceutyczny wezwał kierownika apteki do złożenia wyjaśnień w sprawie dużego banneru (o wymiarach 4 x 7 metrów), który został zawieszony na budynku znajdującym się niedaleko placówki. Zamieszczono na nim strzałkę wskazującą drogę do apteki i jej nazwę. Inspektor farmaceutyczny, który uznał banner za niedozwoloną formę reklamy, wskazywał m.in. na utrzymanie plakatu w barwach charakterystycznych dla danej marki, co miało stanowić dodatkową sugestię dla potencjalnych klientów.
Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 994 ze zm.) znacząco zawęża zakres informacji, które nie stanowią niedozwolonej reklamy apteki. Zgodnie z przepisami, karą nie jest zagrożone jedynie neutralne informowanie o lokalizacji placówki i godzinach jej otwarcia. Właściciel apteki w odpowiedzi na działania podjęte przez WIF argumentował, że banner nie zawiera żadnej reklamy, a jedynie wskazuje drogę do apteki. Charakterystyczne kolory miały zaś pomóc klientom skojarzyć, o który punkt apteczny chodzi. Nie przekonało to jednak WIF-u, który nałożył na aptekę karę pieniężną, a następnie decyzję tę utrzymał w mocy GIF.