Wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowej sprowadza się do tego, że ustaje w niej jego udział.
Jeżeli w miejsce występującej osoby do spółki nie wchodzi nikt nowy, to oznacza, że liczba wspólników ulega zmniejszeniu. Jednocześnie między spółką a występującym wspólnikiem musi nastąpić stosowne rozliczenie. Wynika to z faktu, że spółka komandytowa posiada własny majątek. Ten zaś jest odrębny od majątku jej wspólników, co ma istotne znaczenie.