Zakłada też wsparcie branży turystycznej w postaci przedłużenia o rok terminu realizacji voucherów turystycznych i przesunięcia terminu zwrotu wypłat do Turystycznego Funduszu Zwrotów. Obejmuje również, dotąd pozbawione pomocy, sklepiki szkolne.
Projekt nowelizuje ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842). Przygotowało go Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.