Tak jak zapowiadaliśmy, rząd przyjął wczoraj projekt ustawy covidowej, która wprowadzi m.in. 80 proc. obniżki czynszów dla najemców w galeriach handlowych na czas lockdownu i 50 proc. obniżki przez trzy miesiące po zniesieniu ograniczeń.

Zakłada też wsparcie branży turystycznej w postaci przedłużenia o rok terminu realizacji voucherów turystycznych i przesunięcia terminu zwrotu wypłat do Turystycznego Funduszu Zwrotów. Obejmuje również, dotąd pozbawione pomocy, sklepiki szkolne.
Projekt nowelizuje ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842). Przygotowało go Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.
W przypadku obniżki czynszów w galeriach wynajmujący i najemcy mają mieć prawo do skorzystania z kontroli sądowej i ustalenia innej wartości czynszu, jeśli wykażą, że skala obniżki jest nieuzasadniona.
Jak pisaliśmy wczoraj, przeciwna tej regulacji jest Polska Rada Centrów Handlowych. Zdaniem jej dyrektora Krzysztofa Poznańskiego nowe rozwiązanie obciąży budżety wynajmujących szacunkowo pięciokrotnie mocniej niż abolicja czynszowa przewidziana w art. 15ze ustawy covidowej. – Obniżki czynszów o 50 proc. przez trzy miesiące po lockdownie kosztowałyby wynajmujących ok. 1,15 mld zł, a koszt każdego jednego tygodnia lockdownu pochłonie ok. 140 mln zł ‒ wylicza.
Obniżek wyczekują z kolei najemcy. Federacja Przedsiębiorców Polskich oraz Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU) w wydanym oświadczeniu pozytywnie oceniły rządową propozycję.
Jednak najemcy również krytykują art. 15 z ustawy covidowej. Jak mówi DGP Tomasz Ciąpała, prezes Lancerto i reprezentant Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług, zmiana tego artykułu jest palącą kwestią. – W myśl przepisu w obecnym kształcie płatność za okres, kiedy sklep jest zamknięty, została przeniesiona na czas po zakończeniu umowy, co oznaczało w interpretacji właścicieli centrów obligatoryjne przedłużenie umów za każdy lockdown o czas jego trwania i dodatkowo sześć miesięcy. Innymi słowy: żeby być zwolnionym z płatności za czas zamknięcia, należało przedłużyć umowę o dwa lata i sumę wszystkich lockdownów – tłumaczy.
Poza tym projekt przedłuża, z roku do dwóch lat, możliwość skorzystania z voucherów turystycznych wydawanych w zamian za wycieczki odwołane z powodu pandemii. Przesuwa też o osiem miesięcy termin zwrotu wypłat do Turystycznego Funduszy Zwrotów. – Na dziś funkcjonujemy w stanie prawnym, zgodnie z którym pierwsza rata zwrotu przypadała na 21 kwietnia. A kolejna wypada 21 maja. Jak ustawa wejdzie w życie, spłaty kolejnych rat będą odłożone w czasie. Na razie trzymamy się obowiązujących przepisów – mówi DGP Damian Ziąber, rzecznik Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego prowadzącego TFZ.
Jeśli chodzi o sklepiki szkolne, to obejmie je pomoc z tzw. tarczy branżowej, czyli: dofinansowanie do wynagrodzeń, świadczenia postojowe, małe dotacje w wysokości do 5 tys. zł każda, zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za określone miesiące. Kryterium przyznania pomocy ma być 40-proc. spadek przychodów od listopada 2020 r. do marca 2021 r.
Nowe przepisy wydłużą też – z 30 do 60 dni – termin na zarejestrowanie używanych pojazdów sprowadzanych z innych państw Unii Europejskiej. Dłuższy termin obowiązywać ma do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez Radę Ministrów