Obowiązującą do tej pory zasadą dotyczącą pomocy z PFR przyznanej w ramach tarczy 1.0. była możliwość umorzenia przyznanej subwencji maksymalnie w 75 proc. Pozostałe 25 proc. musiało zawsze podlegać zwrotowi (tylko w wyjątkowych, indywidualnych przypadkach wysokość umorzenia mogła być większa).

Od 28 kwietnia w regulaminie pojawia się odstępstwo od tej zasady. Na specjalne traktowanie mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy 31 grudnia 2019 r. wykonywali działalność gospodarczą w co najmniej jednym ze wskazanych w regulaminie rodzajów działalności. ramka 9 Są to wybrane branże najbardziej dotknięte skutkami obostrzeń wprowadzanych w związku z COVID-19.