całkowity zwrot

Mały lub średni przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu 100 proc. subwencji, gdy w ciągu 12 miesięcy od dnia jej przyznania nastąpiło choć jedno ze zdarzeń: