Fundusz opublikował kilka dni temu zmieniony regulamin, w którym ustalił warunki i przebieg procedury umarzania, określania kwoty do zwrotu i zasad spłaty. Wynika z niego, że termin na dokonanie rozliczenia będzie indywidualny dla każdego przedsiębiorcy i zależy od miesiąca, w którym została mu przyznana pomoc finansowa z PFR. Odpowiednie oświadczenie, które stanie się podstawą decyzji PFR, przedsiębiorcy muszą złożyć w terminie. Mają na to 10 dni roboczych po upływie 12 miesięcy od dnia wypłaty subwencji. Dla ułatwienia proces składania oświadczeń zostanie zainicjowany przez bank, za pośrednictwem którego zawarto umowę subwencji finansowej.

W dzisiejszym poradniku opisujemy m.in., jak będzie przebiegała procedura oraz jak sprawdzić, czy prawidłowo została wyliczona wysokość kwot do zwrotu i umorzenia.