Jak informowaliśmy na łamach DGP na początku kwietnia, na pozew przeciwko Skarbowi Państwa – Polskiemu Funduszowi Rozwoju zdecydowało się już kilka firm działających w branży hotelarskiej i eventowej. Głównym powodem tej decyzji było kilka zapisów regulaminu Tarczy Finansowej PFR 2.0, które według przedsiębiorców naruszały konstytucyjne prawa i wolności. Chodziło zwłaszcza o wymóg posiadania ściśle określonego kodu PKD i, w konsekwencji, wsparcie jedynie części sektorów poszkodowanych w czasie pandemii.
Wygląda jednak na to, że pozwów będzie więcej, a dotyczyły będą nie tylko tarczy 2.0, ale również jej pierwszej edycji. Zapisy regulaminowe i wymogi obu programów wsparcia zasadniczo się różniły, dlatego powody, dla których przedsiębiorcy zdecydowali się pójść do sądu, nie są jednolite.