Wejście od 1 stycznia 2021 r. w życie ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: nowe p.z.p.) spowodowało, że w przetargach wszczynanych po tej dacie wykonawcy powinni co do zasady składać zamawiającym informacje z Krajowego Rejestru Karnego, które są dostosowane do podstaw wykluczenia przewidzianych przez nowe p.z.p.
Wykonawcy obecnie często pytają jednak, czy mogą nadal posługiwać się informacjami z KRK, w których treści są przywołane poprzednio obowiązujące przepisy (art. 24) ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: stare p.z.p.) z 2004 r. Zasadniczo zaświadczenie o niekaralności powinno być w swojej treści skorelowane z procedurą przetargową, w której jest składane. Dlatego w przetargu wszczętym jeszcze w ubiegłym roku faktycznie można posługiwać się takimi dokumentami, natomiast w przypadku wszczętych już w 2021 r. powinno posługiwać się zaktualizowanymi zaświadczeniami.