Jeśli sprowadzisz używany samochód z innego państwa Unii Europejskiej, będziesz miał więcej czasu na zarejestrowanie go – zamiast obecnych 30 – 60 dni. Dłużej będziesz mógł płacić też za pomocą bonu turystycznego – według obecnych regulacji mamy na to czas tylko do 31 marca 2022 r. (powód wydłużenia tych terminów to sytuacja epidemiczna).

Poza tym wydanie decyzji o warunkach zabudowy będzie terminowo ograniczone – po określonym czasie opieszały organ będzie mógł otrzymać karę, tak jak jest to w przypadku pozwoleń na budowę – takie m.in. rozwiązania zawierać ma tarcza prawna.
Jak mówi DGP odpowiedzialna za tę inicjatywę wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka, tarcza prawna, czyli projekt ustawy o likwidowaniu barier administracyjnych i prawnych mających wpływ na funkcjonowanie obywateli i przedsiębiorców, ma być 31 marca zgłoszona do wykazu prac Rady Ministrów. To pakiet kilkudziesięciu rozwiązań zmieniających otoczenie administracyjno-prawne oraz otoczenie przedsiębiorców w różnych dziedzinach życia.
– Ministerstwa, instytucje państwowe, organizacje społeczne czy samorządy zgłosiły nam ok. 200 propozycji zmian. Podzieliliśmy je na kilka różnych części, dotyczących: milczącego załatwienia sprawy, postępowania uproszczonego, elektronizacji procedur oraz pozostałych kwestii – tłumaczy wiceszefowa MRPiT.
Propozycja milczącego zakończenia postępowania obejmie np. sprawy związane z funkcjonowaniem biur informacji gospodarczej czy zezwolenie na wyjazd i pobyt za granicą żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową. Jeśli chodzi o postępowanie uproszczone, resort proponuje np., by w takim trybie udzielane były zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń i reasekuracji. W części dotyczącej elektronizacji procedur przewiduje z kolei m.in. możliwość złożenia w postaci elektronicznej wniosku o udzielenie zgody wodnoprawnej. A także pełną elektronizację składania przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz możliwość składania w postaci elektronicznej sprawozdania z wykonywania operacji lotniczych.
– W grupie pozostałych rozwiązań mamy bardzo dużo usprawnień zaproponowanych przez głównego geodetę kraju oraz Urząd Geodezji i Kartografii. W tym m.in. ułatwienie dostępu do danych przestrzennych przez zlikwidowanie wniosków i opłat określonych w ustawie – Prawo geodezyjne i kartograficzne – uzupełnia Kornecka. Oprócz tego, na gruncie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uregulowane mają być zasady ustalania kręgu stron decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Cel to zapewnienie sprawnego przebiegu tego postępowania.
– Będzie to pierwsza odsłona tarczy prawnej, w planach mamy jeszcze trzy kolejne etapy – mniej więcej co trzy miesiące. Proponowane przez nas zmiany mają na celu m.in. faktyczne wdrożenie noweli kodeksu postępowania administracyjnego z 2017 r. – zapowiada wiceminister.
Tak zwana duża nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie 1 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 935). Przygotował ją ówczesny wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj. W jego intencji nowela miała zmienić kulturę funkcjonowania administracji, sposób jej podejścia do obywatela, a przede wszystkim – skrócić czas załatwiania spraw administracyjnych.
Jak przypomina Kornecka, tamta nowelizacja przewidywała wiele uproszczeń, wprowadziła np. jednoinstancyjne postępowanie administracyjne czy milczące załatwienie sprawy. – Ważną zmianą było uznanie, że taka forma zakończenia postępowania może prowadzić do tego samego skutku, jakim jest dzisiaj wydanie decyzji administracyjnej. Chcielibyśmy, między innymi, instytucję milczącego załatwienia sprawy wprowadzić w większej liczbie postępowań – wskazuje. Tłumaczy, że w wielu dziedzinach pewne ułatwienia już mamy, ale powinniśmy wypracować mechanizmy koordynacji. I tak np., wyjaśnia, postępowanie administracyjne przy wnioskach o dopłaty bezpośrednie dla rolników jest bardzo proste; w innych sprawach (środowiskowych czy budowlanych) ‒ niezwykle skomplikowane. Jak podsumowuje, celem tarczy prawnej jest pełne wdrożenie tych prostych procedur, a zarazem wielu ułatwień dla obywateli i przedsiębiorców.