Poza tym wydanie decyzji o warunkach zabudowy będzie terminowo ograniczone – po określonym czasie opieszały organ będzie mógł otrzymać karę, tak jak jest to w przypadku pozwoleń na budowę – takie m.in. rozwiązania zawierać ma tarcza prawna.
Jak mówi DGP odpowiedzialna za tę inicjatywę wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka, tarcza prawna, czyli projekt ustawy o likwidowaniu barier administracyjnych i prawnych mających wpływ na funkcjonowanie obywateli i przedsiębiorców, ma być 31 marca zgłoszona do wykazu prac Rady Ministrów. To pakiet kilkudziesięciu rozwiązań zmieniających otoczenie administracyjno-prawne oraz otoczenie przedsiębiorców w różnych dziedzinach życia.