Czy ustawa o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (DFG), której pierwsze czytanie odbędzie się dziś w Sejmie, jest potrzebna?
Jest niezbędna, bo dotychczasowe przepisy nie zapewniają klientom deweloperów pełnej ochrony finansowej. Poprzez przygotowany przez nas projekt chcemy to zmienić – doprowadzić do tego, że polscy konsumenci, którzy decydują się na zakup nowego mieszkania, nie będą musieli obawiać się utraty zainwestowanych środków. Zamierzamy utworzyć Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, którym będzie zarządzał Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, z którego nabywcy mieszkań otrzymają zwrot wpłaconych pieniędzy w kryzysowych sytuacjach, takich jak np. upadłość firmy deweloperskiej lub banku, albo gdy deweloper nie przenosi własności lokalu w terminie określonym w umowie. Podobne rozwiązanie sprawdziło się już np. w turystyce.