Oznacza to, że nowa forma działalności gospodarczej, przygotowana przede wszystkim z myślą o start-upach, a także elektronizacja postępowania rejestrowego powinny być dostępne od 1 lipca tego roku. Taki termin określa nowelizacja ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 187), która weszła w życie 12 lutego.
Jak już pisaliśmy, pierwotnie zmiany w kodeksie spółek handlowych, wprowadzające do polskiego systemu prawnego PSA, miały zacząć obowiązywać 1 marca 2020 r. Jednak w styczniu 2020 r., podczas prac sejmowej komisji nad projektem noweli k.p.c., w drodze poselskich poprawek, przesunięto ten termin o rok, do 1 marca 2021 r. Z kolei wspomniana wyżej styczniowa nowela k.p.a., po raz kolejny przełożyła ten termin, tym razem o cztery miesiące.