Oznacza to, że nowa forma działalności gospodarczej, przygotowana przede wszystkim z myślą o start-upach, a także elektronizacja postępowania rejestrowego powinny być dostępne od 1 lipca tego roku. Taki termin określa nowelizacja ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 187), która weszła w życie 12 lutego.
Jak już pisaliśmy, pierwotnie zmiany w kodeksie spółek handlowych, wprowadzające do polskiego systemu prawnego PSA, miały zacząć obowiązywać 1 marca 2020 r. Jednak w styczniu 2020 r., podczas prac sejmowej komisji nad projektem noweli k.p.c., w drodze poselskich poprawek, przesunięto ten termin o rok, do 1 marca 2021 r. Z kolei wspomniana wyżej styczniowa nowela k.p.a., po raz kolejny przełożyła ten termin, tym razem o cztery miesiące.
MS odniosło się też do tego, że dokładnie tę samą zmianę, przewidującą przesunięcie terminu, zawiera również rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy k.p.c. oraz niektórych innych ustaw. – Ministerstwo Sprawiedliwości stoi na stanowisku konieczności usunięcia z projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk sejmowy nr 899) regulacji o podobnym brzmieniu – napisano.
Pierwsze czytanie projektu noweli k.p.c. odbyło się w Sejmie w czwartek wieczorem. Jak wyjaśniała posłom wiceszefowa MS Anna Dalkowska, druk ten został przygotowany na początku stycznia i zanim trafił na pierwsze czytanie, rzeczywiście kwestie te zostały już wcześniej uchwalone.