Podczas konferencji prasowej 1 lutego br. Minister Marlena Maląg ogłosiła start dwóch programów inwestujących zarówno w przyszłość Polaków jak i Polski. Właśnie dziś rozpoczął się nabór wniosków w kolejnej odsłonie rządowego programu Rodzina 500+ a także uruchomiona została rozszerzona pomoc dla przedsiębiorców w ramach Tarczy 7.0.

Bezcenna i konieczna inwestycja w kapitał ludzki

Jak pokazują statystyki, program Rodzina 500+ poprawił istotnie sytuację finansową polskich rodzin. Radykalnie, bo do 4,2 proc spadł wskaźnik skrajnego ubóstwa. Znacznie wzrósł także dochód, jakim rozporządzają rodziny. Przychody rodzin wielodzietnych w 2019 roku były zaś aż o 57 proc. wyższe niż jeszcze w 2015 roku. Regularne, systemowe wsparcie otrzymuje dziś 6 mln 600 tys. dzieci. Dotychczas rząd przeznaczył na ten cel 134 mld zł, zaś w budżecie na ten rok zapisano na realizację programu 41 mld zł.

- Program Rodzina 500+ zmienił optykę spojrzenia na polskie rodziny. Jest także pierwszym od transformacji ustrojowej rządowym programem, który tak mocno akcentuje konieczność dbałości o przyszłość rodzin w Polsce jako bezcennego kapitału, którego nie da się wyprodukować w żadnej fabryce. Dzięki niemu inwestujemy w Polskę, jaką zostawimy jako spuściznę dla kolejnych pokoleń – zaznaczyła minister Marlena Maląg.

Minister Maląg przypomniała, że innym aspektem programu jest jego wpływ na stymulację konsumpcji – co jest istotne także w kontekście PKB. Konsumpcja prywatna, pomimo trwającej pandemii, nie odbiega istotnie od sumarycznego spadku PKB, który wyniósł -2,8 proc. To z kolei mniejszy spadek niż w Unii Europejskiej, gdzie PKB obniżyło się w zeszłym roku o 7,4 proc, a w tak silnych gospodarkach jak Niemcy – o 5 proc. czy Francja – aż o 8 proc. Jak podkreśla minister Maląg - Na mniejszy zakres spadku konsumpcji w Polsce - względem krajów Unii Europejskiej - ma polityka utrzymania poziomu wydatków na programy społeczne.

W tym roku następuje ważna zmiana związana z ustalaniem okresu świadczeniowego oraz terminem składania wniosków o świadczenie wychowawcze. Od 2021 r. prawo do świadczenia „500+” będzie ustalane na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Konieczne jest złożenie wniosku, a można tego dokonać od 1 lutego drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Empatia, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS.

– Na dziś do godz. 12.00 mamy złożonych 141,4 tys. wniosków – powiedziała minister Maląg, zachęcając rodziców do składania wniosków drogą elektroniczną. Dotychczas z tej metody skorzystało 60 proc. świadczeniobiorców.

Inwestycja w szybki powrót do normalności gospodarczej

Dziś rusza także Tarcza 7.0, w ramach której rząd udzieli przedsiębiorcom wsparcia o łącznej wartości ok. 5,2 mld zł. Z tego ok. 1,99 mld zł stanowi koszt zwolnienia z obowiązku opłacania składek, ok. 963 mln zł to koszt postojowego, a ok. 777 mln zł dopłaty do wynagrodzeń. Istotną pozycję stanowią tu także mikrodotacje dla mikro- i małych przedsiębiorstw o wartości 1,44 mld zł. Szacuje się, że pomoc z tarczy 7.0 trafi nawet do ok. 300 tys. przedsiębiorców.

Dzięki Tarczy 7.0 wsparcie w postaci świadczenia postojowego otrzymają przedsiębiorcy działający w 47 branżach, gdzie pomoc została rozszerzona o 5 takich, które ponoszą koszty związane z obostrzeniami sanitarnymi skutkującymi spadkiem frekwencji w tym np. w hotelach i miejscach noclegowych, polach kempingowych, agencjach turystycznych oraz zajmujących się organizacją turystyki. Ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek mogą korzystać przedsiębiorcy z 49 branż, w tym dodatkowo z tej świadczącej usługi wspomagające transport lotniczy.

Jak wskazuje minister Maląg - Nadrzędnym celem działań rządu od samego początku trwania pandemii jest ochrona zdrowia i życia Polaków i zabezpieczenie miejsc pracy, a tym samym zapewnienie stabilizacji finansowej milionów polskich rodzin. Dotąd rząd przeznaczył na ten cel ok. 177 miliardów złotych. Uruchomiona błyskawicznie pierwsza i kolejne tarcze antykryzysowe objęły m.in.: dofinansowania do wynagrodzeń, bezzwrotne pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, a także zwolnienia ze składek i świadczenie postojowe. Dla porównania, rządowe pakiety antykryzysowe z lat 2008-2009 wynosiły ok. 9 mld zł. Uratowanych zostało ok. 6,5 mln miejsc pracy.

Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska przypomniała, że Zakład na koniec ubiegłego roku zarejestrował 2,5 mln płatników składek. – To o 55 tys. więcej, niż w lutym roku poprzedzającego. Dodała też, że 240 tys. przedsiębiorców skorzystało z innych – poza tarczą – mechanizmów wsparcia.