Świadczenie postojowe: Sprawdź, dla kogo przewidziane jest wsparcie i w jakiej wysokości.

Świadczenie postojowe – co to?

Świadczenie postojowe to specjalna forma pieniężnego wsparcia wypłacanego z powodu przestoju w działalności zakładu pracy.

Zgodnie z Kodeksem pracy jeśli zatrudniony nie wykonywał w czasie pracy obowiązków nie ze swojej winy, ale z przyczyn dotyczących pracodawcy, wówczas ten musi wypłacać mu wynagrodzenie. Do tego typu przyczyn zalicza się między innymi:

  • kryzys w branży
  • zakłócenia techniczne (przykładowo awaria maszyn produkcyjnych)
  • zmiany klimatyczne (na przykład brak plonów)
  • zdarzenia losowe (pożary, powodzie, zerwania prądu z powodu wichury itp.)

Pensja należy się zatrudnionemu również wtedy, gdy przestój nastąpił z winy pracodawcy, np. w przypadku niedopilnowania dostaw, braku odzieży ochronnej lub potrzebnego sprzętu itp. Natomiast jeśli przerwa w pracy powstała z winy pracownika, pracodawca nie musi mu płacić.

WAŻNE Pracodawca nie może wysyłać pracowników na urlop w czasie przerw w pracy, żeby uniknąć wypłacania pensji (w przypadku urlopu bezpłatnego). Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pracodawca przewidział wcześniej, że w danym okresie nastąpi postój w zakładzie pracy. Wówczas wysłanie podwładnych na urlop w tym czasie jest możliwe, jeśli ci się na to zgodzą.

Wynagrodzenie postojowe – ile wynosi?

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w 2020 roku, tj. 2 080,00 zł i nie podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu.

Zgodnie z treścią Kodeksu pracy świadczenie przestojowe przysługuje pracownikowi za czas niewykonywania pracy z powodu przestoju w zakładzie, ale tylko pod warunkiem, że był on gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn od niego niezależnych. Jeśli niemożliwość wykonywania pracy wynikała z winy pracownika, świadczenie nie będzie przysługiwać.

  • umowa o pracę - co najmniej 2600 złotych miesięcznie (w zależności od indywidualnych warunków zatrudnienia i wynikającej z nich pensji)
  • umowa cywilnoprawna - maksymalnie 2080 złotych miesięcznie (w zależności od indywidualnych warunków zatrudnienia i wynikającej z nich pensji)
  • samozatrudnieni - 1300 lub 2080 złotych (w zależności od formy opodatkowania firmy)

WAŻNE Pracodawca na czas przestoju może powierzyć pracownikowi inną odpowiednią pracę, za której wykonanie pracownik otrzyma odpowiednią pensję, która nie może być jednak niższa od wynagrodzenia postojowego (czyli określone stawkowo lub w wysokości 60% wynagrodzenia, ale nie mniej niż wynagrodzenie minimalne). Praca ta jednak musi odpowiadać lub być zbliżona do kwalifikacji pracownika.