– Na podstawie nowych przepisów nikt nie otrzymał jeszcze zwrotu podatku u źródła, ponieważ organy podatkowe mają na jego dokonanie sześć miesięcy – mówi Justyna Bauta-Szostak, doradca podatkowy, radca prawny i partner w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy. Dodaje, że w postępowaniach, które prowadziła, zakończonych przed 2022 r., organy podatkowe dokonywały zwrotów na podstawie innych regulacji. Jednak najdłuższe postępowanie trwało wtedy rok, a to oznacza, że przez ten czas środki, o które ubiegał się płatnik, były zamrożone.
Co się zmieniło