PROBLEM: Jak wykazać transakcję w nowej strukturze JPK_V7M(2)

Obsługiwany przez nasze biuro przedsiębiorca (podatnik VAT czynny i podatnik VAT UE) prowadzi działalność gospodarczą od 1 listopada 2021 r. Przedsiębiorca sprzedał francuskiej firmie X skórzany portfel za kwotę 615 zł brutto (kwota netto: 500 zł, VAT: 115 zł). Nabywca jest podatnikiem podatku od wartości dodanej we Francji, ale nie ma w tym kraju obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) odpowiadającego WNT, o którym mowa w art. 9 ustawy o VAT. Cena zawierała koszty wysyłki do Francji. Towar został wydany kurierowi (działającemu w imieniu i na rachunek przedsiębiorcy) 19 stycznia 2022 r. wraz z wystawioną tego dnia fakturą. Przesyłka dotarła do firmy X 24 stycznia 2022 r. Przedsiębiorca otrzymał zapłatę przelewem na rachunek bankowy 20 stycznia 2022 r. Sprzedaż nie została zaewidencjonowana na kasie rejestrującej, a udokumentowana wyłącznie fakturą. Sprzedaż portfela nie była opodatkowana na zasadach marży ani nie była przedmiotem licytacji (aukcji). Przedsiębiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej i stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej wyłącznie w Polsce. Dla przedsiębiorcy jest to pierwsza w 2022 r. wewnątrz wspólnotową sprzedaż towarów na odległość (WSTO) dla klienta z Francji (w roku ubiegłym do Francji taka sprzedaż nie wystąpiła). Przedsiębiorca rozlicza WSTO dla klientów z Francji w Polsce, gdyż nie składał zawiadomienia VAT-29. Klient biura rozlicza PIT na zasadach podatku liniowego, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów, a VAT i zaliczki na PIT opłaca na zasadach ogólnych za okresy miesięczne. Jak przedsiębiorca powinien rozliczyć WSTO dla firmy X z Francji na gruncie VAT i PIT?