Nie, próg zatrudnienia nie ma zastosowania do pracodawców wykonujących działalność w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a do takich należą biura rachunkowe. W konsekwencji będą one zobowiązane wdrożyć regulamin zgłoszeń wewnętrznych bez względu na poziom zatrudnienia, niezwłocznie po wejściu w życie polskiej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia praw. Przypomnijmy: od 31 lipca 2021 r. przedsiębiorcy, których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, są tzw. instytucjami zobowiązanymi w rozumieniu ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 971; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 815).
Na czym polega wdrożenie compliance?