Od 2020 r. w podatkach dochodowych funkcjonuje ulga na złe długi. Instytucja ta została wprowadzona w dość niefortunnym momencie. Regulacje weszły w życie 1 stycznia 2020 r., a zgodnie z przepisami przejściowymi ulga ta jest stosowana wyłącznie w odniesieniu do transakcji, których termin płatności przypadał po 31 grudnia 2019 r. W konsekwencji tego podatnicy byli uprawnieni (wierzyciele) i odpowiednio mieli być zobowiązani (dłużnicy) do zastosowania takich mechanizmów najwcześniej dopiero przy wyznaczaniu zaliczek na CIT/PIT za marzec (gdyby termin płatności przypadał na 1 stycznia 2020 r.), a faktycznie za kwiecień 2020 r. Zatem termin ten przypadł już na czas epidemii.
Zaliczane czy zaliczone