Klientem biura rachunkowego jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która otrzymała w ramach tarczy 6.0 dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. Czy otrzymana dotacja stanowi przychód opodatkowany? Czy wydatki sfinansowane z dotacji mogą być zaliczane do podatkowych kosztów uzyskania przychodów?
Tak zwaną tarczę antykryzysową 6.0 tworzą uchwalone w grudniu 2020 r. przepisy określające nowe zasady wsparcia dla branż najbardziej dotkniętych epidemią COVID-19, przede wszystkim poprzez rozszerzenie zakresu kodów PKD, które uprawniają do otrzymania wsparcia. W ramach tarczy dodany został m.in. art. 15zze4 specustawy o COVID-19, na którego podstawie w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy, ze środków Funduszu Pracy, jednorazowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15zze4 ust. 1 specustawy o COVID-19). Zakładam, że taką właśnie dotację otrzymała osoba fizyczna, o której mowa w pytaniu.