Od 1 stycznia 2021 r. wynagrodzenie minimalne wynosi 2800 zł (a minimalna stawka godzinowa to 18,30 zł). Należy wskazać, że zgodnie z orzecznictwem sądów pracy wyrównywanie pensji do wynagrodzenia minimalnego nie może być regułą. Co więcej, zapisy umowy określające wynagrodzenie w wysokości mniejszej niż minimalne jest nieważne, gdyż stanowi obejście prawa, w tym przypadku art. 6 ust. 1 ustawy z 10 października 2002 r. (dalej u.m.w.).
Wyjątek od reguły