Kuchciński wyraził nadzieję, że IV Forum Polsko-Szwedzkie pomoże w rozwiązaniu głównych problemów Unii Europejskiej i całej Europy, a także zacieśni współpracę między Polską a Szwecją.

Zdaniem marszałka Sejmu, Polska i Szwecja wielokrotnie skutecznie łączyły siły, tak jak to było np. w przypadku Partnerstwa Wschodniego. Przewodniczący szwedzkiego parlamentu Riksdagu Urban Ahlin ocenił, że w Brukseli niestety osłabło zainteresowanie Partnerstwem Wschodnim.

Partnerstwo Wschodnie to element polityki zagranicznej Unii realizowanej w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Program został rozpoczęty w 2009 r., skierowany jest do sześciu państw Europy Wschodniej: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii oraz Ukrainy. Celem Partnerstwa Wschodniego jest zbliżanie państw partnerskich do UE poprzez pogłębioną współpracę i działania integracyjne.

Kuchciński przekonywał, że przed Polską i Szwecją stoi wiele wyzwań, m.in.: bezpieczeństwo UE, sprawy wschodnie, współpraca w obszarze Morza Bałtyckiego, wzmocnienie Partnerstwa Wschodniego oraz przyszłość Unii Europejskiej.

Przewodnicząc Riksdagu poinformował, że główne tematy, jakie będą podejmowane na Forum, to sytuacja w UE po Brexicie, bezpieczeństwo w regionie Morza Bałtyckiego oraz innowacja i rozwój.

Forum Polsko-Szwedzkie jest kontynuacją dwustronnych spotkań parlamentarnych zapoczątkowanych w 2003 r. w szwedzkim Riksdagu. Kolejne edycje Forum zostały zorganizowane w 2008 r. w Warszawie i w 2012 r. w Sztokholmie.