Złożenie przysięgi zaplanowane jest na godz. 9.15.

Zgodnie z ustawą o NBP kadencja prezesa NBP wynosi 6 lat. Ta sama osoba nie może być prezesem NBP dłużej niż przez dwie kolejne kadencje. (PAP)