Biegli mają ustalić, czy rzeczywiście w ładunkach była łatwopalna substancja, która mogła wywołać eksplozję. Na razie wiadomo, że podejrzani wykorzystali do konstrukcji mieszaninę cieczy. Jedynie wstępnie potwierdzono, że miała właściwości łatwopalne.