Grandi uważa, że Unia powinna przyjąć setki tysięcy syryjskich uchodźców.

"We Wspólnym Planie Działania najważniejszą sprawą jest pomoc Turcji w ponoszeniu ciężaru i odpowiedzialności poprzez przyjmowanie (...) nie tysięcy lub dziesiątek tysięcy ludzi, lecz setek tysięcy" - powiedział Grandi podczas spotkania w Genewie.

Turcja zaproponowała UE, że będzie przyjmować z powrotem wszystkich nielegalnych imigrantów przeprawiających się do Grecji, aby pomóc rozwiązać kryzys uchodźczy - wynika z projektu dokumentu, nad którym debatują w Brukseli przywódcy unijni.

W zamian Ankara postawiła jednak Unii kilka nowych żądań, m.in. podwojenie (do 6 mld euro do 2018 r.) pomocy finansowej dla uchodźców przebywających w Turcji, zniesienie wiz dla obywateli tureckich do końca czerwca br., przygotowanie przez UE decyzji o otwarciu kolejnych rozdziałów negocjacji akcesyjnych, a także przesiedlenie uchodźców bezpośrednio z Turcji do UE tak, aby ich liczba odpowiadała liczbie nielegalnych imigrantów odsyłanych z Grecji do Turcji.