Tomasz Mikołajewski jest nowym szefem NCK na miejsce odwołanego płk. Jacka Rychlicy. Do zadań Narodowego Centrum Kryptografii należy prowadzenie badań, budowa i wdrażanie technologii kryptologicznych dla resortu obrony i administracji publicznej. Centrum współdziała także z ABW, SKW i SWW.