Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz powołał nowego pełnomocnika ds. Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO. Został nim Mariusz Marasek.

Jak podało MON w oświadczeniu, Marasek jednocześnie obejmie stanowisko dyrektora tworzonego centrum.

Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO powstało jako inicjatywa służb Kontrwywiadu Wojskowego Polski i Słowacji. Obecnie w projekcie bierze udział osiem innych państw Sojuszu: Chorwacja, Czechy, Litwa, Niemcy, Rumunia, Słowenia, Węgry i Włochy.

Jak podawało MON, głównym zadaniem Centrum będzie prowadzenie specjalistycznych kursów i szkoleń w obszarze kontrwywiadu.