Premier Ewa Kopacz leci dziś (15.10, g.9.30) do Brukseli. Odbędzie się tam szczyt Unii Europejskiej poświęcony kryzysowi migracyjnemu we wszystkich jego aspektach. Jak czytamy w komunikacie Centrum Informacyjengo Rządu, podczas szczytu zostaną poruszone zagadnienia dotyczące ochrony granic i realizacji polityki powrotowej, o co postulowała Polska.
Europejscy przywódcy zajmą się również stanem przygotowań do Szczytu Unia Europejska-Afryka w sprawie migracji, który odbędzie się w dniach 11-12 listopada 2015 roku na Malcie.
Jeszcze przed posiedzeniem Rady Europejskiej (g.12.00) zostanie podpisana umowa grantowa na na realizację polsko-litewskiego interkonektora gazowego. Sygnatariuszami dokumentu będą przedstawiciele operatorów gazowych z Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Przywódcy tych krajów przyjmą też wspólną deklarację dotyczącą zakończenia izolacji energetycznej państw regionu bałtyckiego. Wydarzenie to jest bardzo ważnym elementem działania na rzecz eliminacji wysp energetycznych w Unii Europejskiej oraz wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego państw naszego regionu - czytamy w komunikacie CIR.
Szczyt Unii Europejskiej ma się rozpocząć przed 17.00. O 15.30 odbędzie się spotkanie państw Grupy Wyszehradzkiej.