Kilka godzin wcześniej Trybunał w Luksemburgu orzekł, że dotychczas obowiązująca umowa - zwana „Safe Harbour” - jest nieważna. Sędziowie uznali, że Stany Zjednoczone nie zapewniają odpowiedniej ochrony danych, które są przekazywane amerykańskim organom publicznym. 

Nad poprawkami do systemu „Safe Harbour” Bruksela pracuje z władzami amerykańskimi od 2013 roku. Jourova powiedziała, że liczy na przyspieszenie negocjacji w tej sprawie. “Chciałam ukończyć negocjacje przed wakacjami, ale zdałam sobie sprawę, że potrzebujemy więcej czasu, by przedyskutować kwestie związane z bezpieczeństwem narodowym” - powiedziała komisarz. 

Jourova podkreślała jednocześnie, że teraz - nawet po unieważnieniu dotychczasowego porozumienia „Safe Harbour” i zanim wynegocjowane zostanie nowe - dane z Unii do Stanów Zjednoczonych wciąż mogą być przekazywane w ramach innych mechanizmów. Mogą to umożliwiać na przykład porozumienia między firmami zawierające odpowiednie klauzule o ochronie danych.