25 października 2015 roku, w godzinach od 7.oo do 21.oo, odbędą się w Polsce wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu.

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zostały zarządzone na 25 października 2015 r Głosowanie odbywać się będzie w godzinach od 7.oo do 21.oo, w tych samych lokalach wyborczych jak w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Referendum Ogólnokrajowym. Po godzinie 21.00 do głosowania zostaną dopuszczeni ci wyborcy, którzy weszli na teren lokalu zanim minął wyznaczony czas trwania wyborów.


Głosować można osobiście, przez pełnomocnika lub korespondencyjnie.
Głosowanie korespondencyjne. Zobacz szczegóły

Głosowanie przez pełnomocnika. Zobacz szczegóły

Głosowanie w lokalu wyborczym
Po wejściu do swojego lokalu wyborczego należy razem z dowodem osobistym podejść do komisji wyborczej i potwierdzić swoją tożsamość w celu uzyskania kart do głosowania.
Komisja po zweryfikowaniu czy okazany dowód osobisty należy do nas, wydaje karty do głosowania otrzyma, tylko temu wyborcy, który jest w spisie wyborców danej obwodowej komisji wyborczej i osobie, która będzie mogła dopisać się do tego spisu posiadając np. zaświadczenie o prawie do głosowania. Wyborca po otrzymaniu kart do głosowania potwierdza ich posiadanie własnym podpisem w przeznaczonej do tego rubryce spisu wyborców.

Następnie wyborca z kartami do głosowania powinien udać się do kabin do głosowania. Taka kabina musi zapewniać tajność głosowania. Poza tym będzie tam długopis, którym można zaznaczyć wybranego kandydata.

Jak oddajemy głos na karcie do głosowania
Podczas wyborów parlamentarnych 2015, głosowanie odbędzie się na różnokolorowych kartach. Innej do senatu i innych do sejmu. Wybieramy tylko jednego kandydata do senatu i jednego do sejmu stawiając obok jego nazwiska znak „X”.
Po zaznaczeniu swojego kandydata do Senatu i Sejmu, karty do głosowania należy wrzucić do urny.